Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Реалізуючи державну політику в сфері дошкільної освіти та враховуючи підсумки за минулий навчальний рік дошкільний заклад визначив наступні завдання

на 2020 – 2021 навчальний рік:

  1. Спрямувати діяльність педагогічного колективу на забезпечення економічної соціалізації дітей дошкільного віку шляхом засвоєння елементарних економічних понять та категорій, формування базових економіко-психологічних якостей особистості та набуття первинного економічного досвіду, що дозволить в майбутньому виступати в якості субʼєкта економічної діяльності.
  2. Спрямувати освітній процес на забезпечення морального становлення дітей дошкільного віку. Сприяти формуванню моральних якостей особистості, спонукати до засвоєння певних норм і правил, розвивати відповідні мотиви поведінки і звички.
  3. Забезпечувати здоровʼязбережувальну та здоровʼяформувальну спрямованість освітнього процесу шляхом вивчення та впровадження в систему фізкультурно-оздоровчої роботи закладу нетрадиційних, інноваційних технологій. Сприяти оптимізації рівня фізичних навантажень на дітей, застосовуючи заходи медико-педагогічного контролю.
  4. Продовжувати працювати в напрямку створення відкритого навчально-інформаційного середовища, яке передбачає підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо володіння навичками роботи на компʼютері, упровадження ІКТ і дистанційних технологій в освітній процес, використання інтернет-ресурсів.
  5. Продовжувати спрямовувати роботу інклюзивних груп на створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно-розвиткових та освітніх процесів в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку.
  6. Продовжувати просвітницьку діяльність педагогів з батьками з питань вироблення єдиних підходів у формуванні базових якостей, різних форм активності, компетентності дошкільника у всіх освітніх лініях відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.