Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Базовий компонент дошкільної освіти

Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом до-шкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-ме-тодичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визнача- ють державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості ди- тини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випус- кником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи. Розкриваються загальні положення, зміст і структура, інваріантна і варіа- тивна складові змісту освіти. Інваріантна частина містить такі освітні лінії: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавально- му просторі», «Мовлення дитини». Варіативна частина презентує освітні лінії «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».


Освітня програма дитина

Освітня програма розвитку дітей від двох до семи років «Дитина» - це перша програма, керуючись якою дорослі допоможуть дитині сформуватись як особистість. Надалі її життя будуть супроводжувати інші програми – шкільні, спеціальні, вищих навчальних закладів. Програма для розвитку дитини дошкільного віку – особлива. Освітні завдання в ній – цікаві й водночас вимагають від дитини докладання певних зусиль для задоволення пізнавального інтересу. Ефективність їх вирішення залежить від взаємодії малюка з дорослими, від емоційного фону, на якому розгортається процес пізнання.

Нова Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендована Міністерством освіти і науки України, пропонує дорослим – вихователям і батькам дітей дошкільного віку вибудовувати освітній процес на основі врахування індивідуальних можливостей, здібностей і потреб дітей кожного вікового періоду. Її зміст є науково виваженим, однак це не заперечує можливість його варіювання залежно від темпу індивідуального розвитку дитини. Особливістю змісту є його «дешколяризація», інакше кажучи, розвиток дітей, а не цілеспрямована підготовка їх до школи на догоду нетерплячим батькам. Важливішим є розвиток інтересу до пізнання, активності, допитливості дитини, її відкритості до взаємодії і спілкування з оточуючим світом, ініціативності, готовності до експериментування, випробування себе.


Програма українське дошкілля

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Мета програми – реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від двох до шести років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно – зорієнтованого та ціннісного підходу.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно зорієнтовної моделі дошкільної освіти, прилучення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського народу, формування у дошкільників цілісної картини світу.