Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за літній оздоровчий період 2019 року

Протягом оздоровчого періоду 2019 року перед дошкільним навчальним закладом була поставлена важлива мета – створити умови для забезпечення оздоровлення, збереження життя дітей та подальшого формування їхньої життєвої компетентності. З огляду на це всі працівники дошкільного закладу спрямували свої зусилля на розв'язання важливих завдань. Зокрема:

 1. Створення оптимальних умов для повноцінного фізичного розвитку дошкільників; формування свідомого ставлення до здоров'я, як найвищої людської цінності і здорового способу життя, як фактора збереження і зміцнення здоров'я.
 2. Прилучати дітей до світу природи, розвивати різні сторони їх особистості, пробуджувати інтерес і бажання пізнавати природне оточення в процесі спостережень, праці та ігор з природним матеріалом.
 3. Формувати у дошкільників необхідний рівень знань для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

До початку оздоровчого періоду територія дошкільного закладу була підготовлена та упорядкована: пофарбовано ігрове та спортивне обладнання на майданчиках, підготовлено накриття на пісочниці, належним чином оброблені квітники та городи, завезено свіжий пісок. Групи, які працювали влітку, в достатній мірі були забезпеченні іграшками, атрибутами для, рухливих, сюжетно-рольових, конструкторсько-будівельних, театралізованих та дидактичних ігор.

З метою оптимізації освітнього процесу в оздоровчий період вихователем-методистом була проведена низка методичних заходів:

 • Педагоги були ознайомлені з законодавчими та інструктивними документами, які регламентують роботу дошкільних закладів освіти в літній оздоровчий період;
 • Своєчасно проведені інструктажі педагогічного та технічного персоналу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності (30.05.2019р.), пожежної безпеки (06.05.2019р.);
 • З метою інформування батьків про підготовку та особливості перебігу літньої оздоровчої кампанії у дошкільному навчальному закладі було поновлено інформацію на сайті та в батьківських куточках. Батьки мали змогу ознайомитися з режимом дня, розкладом освітньої діяльності в групах, формами загартування та показниками антропометричних даних малюків.

Для підвищення якості освітнього процесу вихователям були надані рекомендації щодо планування, організації та змісту роботи дошкільного закладу в оздоровчий період, оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи та організації досдідно-експерементальної роботи з дошкільниками.

В дошкільному навчальному закладі протягом оздоровчого періоду робота велася відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (додаток до листа МОНмолодьспорту України від 16 березня 2012 року №1/9-198).

Діяльність дошкільного навчального закладу у літній період спрямовувалась на організацію змістовного, різноманітного буття з метою оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих упродовж навчального року знань через різні види дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної. В літній період дошкільний заклад переведено на літній режим роботи: освітній процес розвантажено, перевага надавалася заняттям художньо-естетичного, мовленнєвого, еколого-природничого, валеологічного та фізкультурно-оздоровчого напрямку.

Проведення літнього оздоровлення закладі підпорядковане окремому плану роботи, яким передбачено розв'язання освітніх завдань, що досягалося організацією змістовної діяльності дітей. Чітко виважені, продумані заходи плану дали змогу забезпечити систематичну, раціональну й ефективну роботу всіх підрозділів і служб дошкільного закладу, поетапно реалізовувати освітні завдання літнього оздоровчого періоду.

Освітні завдання роботи дошкільного закладу в оздоровчий період виконано:

 • Забезпечено сприятливі умови для зміцнення здоров'я дітей шляхом використання здоров´язбережувальних технологій, продовжено формувати валеологічний світогляд.
 • Дотримувався розпорядок дня, враховуючи чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку. Забезпечувалось максимальне перебування на свіжому повітрі, достатню рухову активність дітей.
 • Проводились загартувальні процедури, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм.
 • Закріплювались та розширювались уявлення дітей про навколишній світ, розвивалось зв'язне мовлення, творчі здібності.

Особливого значення влітку набуває робота з фізичного виховання, яка здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (додаток до листа МОНмолодьспорту від 28.05.2012р. №1/9-413). Адміністрація дошкільного закладу тримала під контролем дотримання законодавства у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Сонце, повітря та вода особливо стають у нагоді влітку, але природні фактори можуть мати негативний вплив на дитячий організм, якщо ними зловживати, використовувати неправильно. Завдання дорослих - в повній мірі використати для зміцнення здоров'я та фізичного розвитку дітей умови літнього часу та запобігти можливій небезпеці. Це завдання успішно вирішувалось спільними зусиллями педагогічним, медичним, обслуговуючим персоналом та батьками.

Педагогічним колективом під час організації та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи було забезпечено:

 • Дотримання розпорядку дня, збалансоване, збагачене вітамінами харчування та раціональний питний режим для дітей всіх вікових груп;
 • Організацію фізкультурних занять та інших форм роботи із фізичного виховання дошкільників на свіжому повітрі;
 • Проведення загартувальних процедур із дотриманням санітарно-гігієнічних норм;
 • Активізацію просвітницької роботи з батьками щодо охорони здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей у літній оздоровчий період.

Щоденний ранковий прийом дітей розпочинався з ранкової гімнастики на свіжому повітрі, що вводило дітей у загальний ритм життя та створювало їм гарний настрій. Перша половина дня присвячувалася організованій освітній, ігровій, фізкультурно - оздоровчій діяльності дітей. У літній час значна увага приділялася проведенню на свіжому повітрі ігор з піском, водою, повітрям. Вихователями організовувалася праця дітей на квітнику, городі, в саду по догляду за рослинами. Літня пора сприяла активнішому контакту з природою через екскурсії, спостереження, дослідницько - пошукову роботу, проведення народних ігор.

Проблеми оздоровлення дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров'я ніколи не втрачають своєї актуальності, тому в літній період оздоровчо-профілактична робота в дитсадку була спрямована насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров'я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей, формування культури здоров'я. Після денного сну проводились комплекси гігієнічної гімнастики, до складу якої входили загальнорозвиваючі вправи, вправи для профілактики плоскостопості та порушень постави, а також щітковий масаж тіла. Щоденно в кожній віковій групі планувалися рухливі ігри, що в свою чергу забезпечувало активний руховий режим протягом дня.

Особлива увага приділялась нетрадиційним формам оздоровлення дітей. Це пальчикова гімнастика - 5 хвилин перед полуденком, масажування долонь - 2-га половина дня, оздоровчі хвилинки впродовж дня; ходьба по ребристих дошках, масажних гумових килимках, килимках з нашитими ґудзиками, масажних доріжках з каштанів, крупів.

Систематично проводилося провітрювання приміщень, прогулянки на свіжому повітрі, різноманітні форми фізкультурно-оздоровчої роботи. Успіх всіх загартовуючих заходів (повітряні, сонячні ванни, водні процедури і т.д). забезпечувався дотриманням основних принципів загартування: поступовості, систематичності та врахування індивідуальних особливостей кожної дитини.

Збереження та зміцнення здоров'я дітей неможливе без валеологічної освіти дошкільнят та навчання їх поводження у надзвичайних ситуаціях. Відповідно до Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні, робота педагогічного колективу в літній період спрямовувалась на формування у дітей елементарних уявлень, понять та знань про складові здоров'я людини та вплив довкілля на його зміцнення, формування практичних умінь та навичок для зміцнення здоров'я людини, виховання у дітей інтересу до зміцнення свого здоров'я. Ці завдання вирішувались в процесі різних видів діяльності: заняття, ігрова діяльность, бесіди, екскурсії, наочні форми роботи тощо. Враховуючи актуальність проблеми, вихователі постійно працювали над формуванням культури здоров'я вихованців, прищеплювали розуміння пріоритету здорового способу життя, надавали ґрунтовні знання про основи здоров'я, щоб знання, уміння і навички перейшли у звичні, необхідні потреби.

Ефективність оздоровчої роботи визначалась правильно спрямованою роботою з батьками з даного питання. Під час консультацій, через оформлення батьківських куточків, папок-пересувок вихователі інформували родини про їх вплив на формування фізичного здоров'я дітей. До відома батьків були представлені напрямки формування культури здоров'я у дитячому садку, як саме і коли здійснюються оздоровчі заходи. Санбюлетні, консультації та рекомендації для батьків регулярно змінювались.

Постійна робота по дотриманню здоров'язберігаючих та здоров'яформуючих технологій, основних правил гігієни, формуванню культурно-гігієнічних навичок сприяла збереженню та зміцненню здоров'я дітей, значному зниженню захворюваності. Так захворюваність впродовж літнього оздоровчого періоду становила:

 • Червень - 1,3 %;
 • Липень - 0,3 %;
 • Серпень - 1,2%.

Протягом літа оздоровлено в дошкільному навчальному закладі 159 дітей. Із них:

 • Діти із багатодітних сімей - 12;
 • Інваліди - 3;
 • Діти, що стоять на диспансерному обліку - 93.

Однією з умов збереження та зміцнення здоров'я дітей, підвищення опору їх організму до хвороб є повноцінне харчування. Організація харчування дітей в літній період здійснювалася відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах» від 22 листопада 2005 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 року № 298/227 та інших нормативних документів з цього питання.

Значна увага приділялася якості продуктів харчування, відповідно примірного двотижневого меню на літній період. Контроль за харчуванням дітей здійснювався завідувачем ДНЗ. Адміністрацією ДНЗ здійснювався постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання, дотриманням термінів реалізації, за виконанням норм харчування. Контролювалася закладка і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку, організація харчування дітей в групах. Щотижня проводився аналіз харчування дітей; результати перевірок стану харчування розглядалися на виробничих нарадах, приймалися управлінські рішення щодо його покращення.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» у дошкільному закладі видаьки на харчування збільшилися на 10%. Ці кошти цілеспрямовано використовувались на урізноманітнення продуктів і страв, які забезпечували збалансованість харчування. До раціону включались соки, свіжі овочі та фрукти.

Згідно антропометричних показників збільшення ваги простежується у переважної більшості дітей.

Протягом літнього періоду вихователями проводилась грунтовна робота щодо створеня та поповнення матеріально-технічної, навчально-дидактичної, предметно-ігрової бази для вікової групи, з якою працюватимуть в наступному навчальному році.

Роботу колективу дошкільного навчального закладу впродовж оздоровчого періоду 2019 року можна вважати задовільною. Але поряд з цим існують певні проблеми, над вирішення яких має працювати колектив, а саме:

 • Ремонт відкритого плескального басейну;
 • Відновлення освітлення на території закладу;
 • Ремонт тіньових павільйонів;
 • Обладнання ділянок нестандартним ігровим обладнанням.

Аналізуючи роботу дошкільного навчального закладу за літній оздоровчий період 2019 року, враховуючи позитивні надбання та недоліки в роботі та з метою створення оптимальних умов для оздоровлення вихованців в 2020 році дошкільний заклад визначив наступні завдання:

 1. Створення оптимальних умов для повноцінного фізичного розвитку дошкільників; формування свідомого ставлення до здоров'я, як найвищої людської цінності і здорового способу життя, як фактора збереження і зміцнення здоров'я.
 2. Прилучати дітей до світу природи, розвивати різні сторони їх особистості, пробуджувати інтерес і бажання пізнавати природне оточення в процесі спостережень, праці та ігор з природним матеріалом.
 3. Формувати у дошкільників необхідний рівень знань для безпечного перебування у навколишньому середовищі.

Річний план роботи на літній оздоровчий період 2020 року.