Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

З метою підвищення якості навчально – виховного процесу педагоги дошкільного закладу користуються в своїй роботі наступними інноваційними педагогічними технологіями:

  • «Використання схем – моделей у лексико –граматичній роботі» К.Крутій;
  • «Використання схем – моделей для навчання дітей творчому розповіданню» О.Дяченко;
  • «Використання схем – моделей для навчання описових розповідей» Т.Ткаченко;
  • Технології логіко – математичного розвитку за методами Х.Кюізенера (лічильні палички) та З.Дьєнеша (логічні блоки);
  • Компʼютерно – ігрові технології.

Використання схем – моделей для навчання дітей розповідання за технологіями К.Крутій, Т.Ткаченко, О.Дяченко

Один із найскладніших для вихователів розділів програми – мовленнєве спілкування. А проблема словесної творчості завжди була однією з найбільш актуальних для дошкільної освіти. Навчати дітей дошкільного віку описових розповідей є дуже важливим для їх розвитку. Навчаючи наших вихованців складанню описових розповідей, ми використовуємо наочні опорні схеми. Вони помітно спрощують завдання, полегшують дітям процес оволодіння звʼязним мовленням. Крім того наявність наочного плану робить такі розповіді чіткими, звʼязними, послідовними, а також значно скорочує час заняття на пояснення вихователя, його зразок чи план. Таким чином можна залучити більшу дітей до складання описових розповідей під час заняття, що підвищує його ефективність. Вміння дитини точно, лаконічно й образно описувати предмет сприяє вдосконаленню її мови, мислення, полегшує процес обміну інформацією.

Технології логіко – математичного розвитку за методами Х.Кюізенера (лічильні палички) та З.Дьєнеша (логічні блоки)

Працюючи з дошкільнятами з сенсорно – пізнавального розвитку деякі вихователі все ще розглядають логіко – математичний розвиток як формування у дітей елементів математичних знань та деяких математичних дій, недостатньо приділяючи увагу формуванню логічних структур мислення. Саме тому постала проблема формування логічних операцій у дошкільнят. Серед різноманіття розвиваючих ігор зупинились на методиках Дьєнеша та Кюізенера. За допомогою кольорових паличок діти не лише легко засвоюють кількісну і порядкову лічбу, легко запам’ятовують склад числа з одиниць і двох менших чисел, опановують арифметичні дії додавання, віднімання, а і виконують різноманітні логічні завдання. Під час занять з блоками Дьєнеша у вихованців активно розвивається логіка, увага, уява, памʼять. Діти вчаться аналізувати, класифікувати, порівнювати. Крім організованих вихователем занять, діти із задоволенням грають з даним матеріалом і поза заняттями.

Компʼютерно – ігрові технології

Реалізуючи сучасні вимоги щодо впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, а саме освітньої лінії «Комп’ютерна грамота», протягом кількох років в дошкільному закладі функціонує кімната комп’ютерно – розвиваючих ігор, в якій займаються діти старшого дошкільного віку. Під час освітньої діяльності поєднуються ігри та заняття на ноутбуках з різноманітними звичайними іграми та заняттями. Комп’ютерні ігри стали чудовим доповненням звичайних ігор, збагатили педагогічний процес новими можливостями. Діти здобувають вміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, в результаті чого розвивається мислення, творча уява дошкільнят, певний рівень розвитку дій, що виконуються.

Крім роботи старших дошкільників в компʼютерно – ігровій кімнаті педагоги дошкільного закладу використовують інформаційно-комунікаційні технології в усіх вікових групах під час освітньої діяльності, використовуючи на заняттях різноманітні мультимедійні презентації та відеоматеріали, що значно підвищує мотивацію дітей до пізнавальної діяльності та ефективність самих занять.