Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Нормативно – правова база з національно – патріотичного виховання в дошкільному закладі

У нормативно – правових документах, що регламентують діяльність сучасного дошкільного навчального закладу, зазначено важливість і потребу здійснення патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Так, Національна стратегія розвитку освіти і Україні на 2012-2021 роки, Концепція громадянської освіти, Закон України «Про дошкільну освіту» серед головних завдань визначають формування національно свідомого громадянина, патріота, тобто людини, якій притаманні особисті якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки і поведінка, спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

У Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015р. № 641, окреслено завдання з формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо народу, готовності до виконання громадянського й конституційного обовʼязку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної соціальної держави. Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічним колективам дошкільних навчальних закладів рекомендується спрямувати свою діяльність на національно-патріотичне виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

Метою Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки визначено пріоритети й основні напрями національно – патріотичного виховання дітей та молоді, зокрема: впровадження навчальних дисциплін духовно – морального спрямування як основи формування особистості та підгрунтя для національно – патріотичного виховання; формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно – патріотичного виховання та інструментів їх упровадження.

У Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, розробленою доктором психологічних наук І.Бехом та кандидатом педагогічних наук К.Чорною, окреслено мету, яка полягає у визначенні сучасних теоретичних засад патріотичного виховання (мети, завдань, принципів, основних напрямів, змісту, технологій) та надано можливість навчальним закладам різних типів, управлінням освіти різних рівнів для розробки системи заходів патріотичного виховання, що відповідають культурологічним орієнтаціям, етнічним особливостям, специфіці, профілю й типу організації розробника і є актуальними в конкретних соціально – економічних умовах регіону.

Зміст Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм («Українське дошкілля» - програма розвитку дитини дошкільного віку, «Впевнений старт» - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку, програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина») стверджує та передбачає організацію системної і планомірної роботи з національно – патріотичного виховання дітей уже з молодшого віку, що спрямована на виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мов, національних цінностей українського народу.

Отже, національно-патріотичне виховання – це не лише виховання почуття любові, а й відчуття належності до своєї Батьківщини, єднання з її історією, географією, мовами й культурами, етносами й ментальністю. Патріотичні почуття – дуже делікатні та ніжні почуття, позбавлені усілякої фальші, неправди й нещирості, не витримують тиску, вони потребують свободи.

Крім перелічених нормативно – правових актів, в своїй роботі дошкільний заклад керується й іншими документами:

  • Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (Додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 року №641);
  • Інструктивно – методичні рекомендації МОН України від 25.07.2016р. № 1-9/396 «Про організацію національно – патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»;
  • Лист МОН України від 20.10.2016р. № 1/-561 «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»;
  • Закон України «Про державний Гімн України»
  • Постанова Верховної ради «Про Державний герб України» № 1237-ХІІ від 19.02.1992р.
  • Постанова Верховної ради «Про Державний прапор України» № 2067-ХІІ від 28.01.1992р.
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».