Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

«Успіх освітньо-виховної роботи – вірно спланований і керований навчальний процес»

В.О.Сухомлинський

Одне з актуальних питань реформування освіти, визначених у Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»),- це оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання відповідно до вікових особливостей дітей дошкільного віку. Реалізувати ці завдання можна за умови якісно нових підходів до роботи з педагогічними кадрами. Адже педагогічні працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти,- так стверджується у цьому важливому документі.

Методична робота – це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Вона вимагає постійної уваги й копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти.

Центром методичної роботи в закладі дошкільної освіти є методичний кабінет.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист закладу дошкільної освіти.

Вихователь-методист. Хто це?

Вихователь-методист займається методичною роботою та організує весь освітній процес в дошкільному навчальному закладі. Якщо коротко, то методист аналізує, планує, організовує, координує, контролює діяльність педагогічного колективу. Разом із завідувачем він керує колективом дошкільного закладу, беручи участь у добиранні кадрів, у розробленні та впровадженні програм розвитку і педагогічних планів. Комплектує групи навчальними посібниками, іграми, іграшками, організовує співпрацю з іншими дошкільними закладами, школами, дитячими центрами, музеями та ін.

Вихователь-методист організовує та проводить грунтовну роботу у педагогічному колективі: відкриті заняття для вихователів, семінари, індивідуальні та колективні консультації. Крім того, він бере участь у роботі з батьками: готує стенди, папки, що присвячені сімейному вихованню та ін. Робоче місце вихователя-методиста, як відомо, методичний кабінет. Там кожен педагог може отримати практичну допомогу в організації роботи з дітьми, а батьки можуть проконсультуватися з приводу розвитку дитини, отримати відповіді на питання про педагогічний процес в дошкільному навчальному закладі…

Ще одне завдання методиста, мабуть, найважливіше, - розуміти і правильно оцінювати сили і можливості кожного педагога, знати, що важливо для нього в житті, до чого він прагне, щоб задовольнити потребу кожного педагога в повазі, визнанні та самореалізації.