Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання в умовах ДНЗ

Впровадження інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти грунтується на нормативно – правовій базі:

 • Конвенція про права дитини;
 • Конвенція про права інвалідів;
 • Закон України «Про освіту» (від 05.09.17р. № 2145-VІІІ);
 • Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 № 2628- III);
 • Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010);
 • Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012);
 • Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні Наказ МОН (№ 512 від 15.05.13 року);
 • Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (від 25 червня 2013 року №344/2013);
 • Наказ МОН Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (№ 104/ 52 від 06.02.2015р.);
 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» ( Відомості Верховної ради, 2017, № 30, ст.322)
 • Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток 1 до листа МОН від 12.10. 2015р. № 1/9 – 487)
 • Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток 1 до листа МОН від 13.11.2018р. № 1/9 – 691)
 • Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитину з особливими освітніми потребами з закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти у науки України від 08.06.2018р. № 609.
 • Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019р. № 530
 • Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020н.р. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019р. № 1/9-409