Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Реалізуючи державну політику в сфері дошкільної освіти та враховуючи підсумки за минулий навчальний рік дошкільний заклад визначив наступні завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

  • Спрямувати роботу педагогічного колективу на розвиток інтелектуальних здібностей і формування загальнолюдських якостей особистості, якій притаманний екологічний спосіб мислення та екологічна культура в контексті освіти для сталого розвитку.
  • Створити сприятливі умови для прояву й розвитку здібностей дітей, для їхнього всебічного розвитку, зокрема шляхом організації гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі.
  • Спрямувати роботу колективу на підвищення теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, сприяти оволодінню педагогами основними засобами цілеспрямованого впливу на формування особистості дошкільника, формування національної свідомості, патріотизму засобами народознавства.
  • Продовжувати роботу щодо створення умов для роботи інклюзивних груп. Спрямувати роботу педагогічного колективу на забезпечення соціалізації дітей з особливими освітніми потребами шляхом засвоєння нових форм поведінки, спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими, активного включення в освітній процес.
  • Продовжувати просвітницьку діяльність педагогів з батьками з питань вироблення єдиних підходів у формуванні базових якостей, різних форм активності, компетентності дошкільника у всіх освітніх лініях відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.