Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Шановні колеги, батьки, члени ради дошкільного закладу, гості.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою закладу та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

 • Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 • Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Сьогодні я маю честь звітуватись перед вами про свою діяльність за період 2016 (травень) – 2017 року.

У своєму звіті я буду розкривати питання діяльності в таких напрямках:

 • Створення умов для реалізації завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, вжиті заходи щодо впровадження передових педагогічних технологій;
 • Організація навчально – виховного процесу у різних аспектах (фізичний розвиток дітей, охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою, впровадження інноваційних технологій);
 • Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • Джерела фінансування дошкільного закладу, раціональне їх використання;
 • Рівень організації харчування та медичного обслуговування дітей;
 • Дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • Залучення педагогічної та батьківської громадськості до роботи ДНЗ, співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному навчальному закладі № 60 функціонує 11 груп - 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку, одна із яких група з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами. Дітьми дошкільний навчальний заклад укомплектований повністю. На даний час установу відвідує 273 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.30 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем. 1 група з 10,5-годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення дошкільного закладу забезпечені меблями на 95%, ігровим обладнанням на 80%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені належні умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала;
 • Спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет учителя-логопеда;
 • Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Методичний кабінет;
 • Медичний блок;
 • Харчоблок;
 • Пральня;
 • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • Спортивний майданчики;
 • Автомістечко.

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи методичні об’єднання, семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікацій.

Вихованням і навчанням дітей займаються 18 вихователів (з повною вищою освітою – 10 осіб, з неповною вищою – 8 осіб). В порівнянні з минулими роками неухильно зростає освітній рівень вихователів. Збільшується кількість вихователів, що мають повну вищу педагогічну освіту. На даний час один вихователь з вищою освітою отримує другу вищу дошкільну освіту.

Освітній рівень вихователів.

Все вихователі мають відповідні кваліфікаційні категорії:

 • Перша категорія – 2 особи;
 • Друга категорія – 2 особи;
 • «спеціаліст» - 14 осіб, із них 2 вихователя мають педагогічне звання «вихователь - методист».

Кваліфікаційний рівень вихователів.

В дошкільному закладі функціонує логопедичний пункт. З дітьми працює кваліфікований учитель - логопед, який має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Збереженням та корекцією психічного здоров’я дітей займається практичний психолог Косаренко О.В, яка має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Розвиткові музичних та творчих здібностей дітей сприяють музичні керівники Мировицька О.В., Скакодуб Л.І., які працюють творчо, виявляють та розвивають задатки, інтереси кожної дитини.

Фізичним розвитком дітей займається інструктор фізвиховання молодий спеціаліст Токар І.О., що має вищу спеціальну освіту.

В 2016 – 2017 навчальному році до штатного розпису дошкільного закладу введено посаду асистента вихователя інклюзивної групи. На даній посаді працює Черненко Валентина Вікторівна, яка має вищу педагогічну освіту.

Керівництво навчально-виховним процесом здійснює вихователь - методист Зобенько О.О., яка має вищу спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь».

Адміністрація закладу створює працівникам оптимальні умови для плідної роботи. В цілому робота колективу дошкільного навчального закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Педагогічний процес відбувається згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина».

Сучасна освіта вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх творчих здібностей.

В 2016 – 2017 навчальному році колектив дошкільного закладу працював над питаннями:

 • Спрямувати роботу педагогічного колективу на поглиблення та систематизацію знань щодо використання ефективних підходів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку засобами художньо-мовленнєвої діяльності.
 • Формувати творчі здібності дітей засобами аплікації. Формувати узагальнені способи аналізу, синтезу, порівняння і зіставлення; розвивати вміння самостійно знаходити способи вирішення творчих завдань, вміння планувати свою діяльність.
 • Спрямувати організацію життєдіяльності дітей на широке розгортання і збагачення специфічної дитячої форми діяльності – ігрової. Через гру формувати систему елементарних знань про предмети і явища навколишнього життя як основи виховання правильного ставлення до нього.

На виконання цих завдань протягом року були проведено: було проведено 4 педради, 8 відкритих переглядів занять з різних розділів програми, 6 майстер-класів для вихователів, 6 семінарів – практикумів, 10 консультацій для вихователів та батьків вихованців, 5 засідань творчої групи, огляди – конкурси «На кращий літературний осередок», «На кращий куточок самостійної художньої діяльності», «На кращий осередок розвиваючих ігор».

В поточному навчальному році продовжувалась цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні в закладі в наявності: 2 персональних компʼютера, 2 принтера, 1 сканер, 4 ноутбуки. На даний час триває робота з оновлення сайту дошкільного навчального закладу.

Протягом навчального року активно використовувались інформаційно – компʼютерні технології в управлінській діяльності дошкільного закладу:

 • Ведення ділової документації;
 • Використання електронної пошти;
 • Використання Інтернет;
 • Проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;
 • Атестації педагогічних кадрів;

Ефективно використовувались інформаційно – компʼютерні технології в методичній роботі:

 • Мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, засідань творчої групи, методичного об’єднання);
 • Робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет – ресурсів з питань дошкільної освіти;
 • Створення та використання мультимедійних презентацій в освітній діяльності під час майстер-класів, семінарів-практикумів, педрад.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально – виховному процесі:

 • У діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу;
 • В роботі вчителя – логопеда під час проведення психодіагностичної, просвітницької, корекційно – відновлювальної, розвивальної та організаційно – методичної роботи;
 • В роботі вихователів під час освітньої діяльності.

Реалізуючи сучасні вимоги щодо впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, а саме освітньої лінії «Комп’ютерна грамота», протягом року функціонувала кімната комп’ютерно – розвиваючих ігор, в якій займались діти старшого дошкільного віку (групи № 4, 5, 8, 9). Робота старших дошкільнят на компʼютерах збагатила педагогічний процес новими можливостями. Комп’ютерні ігри це засіб здійснення нового, найбільш високого за рівнем класу ігор. Діти здобувають вміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, в результаті чого розвивається мислення, творча уява дошкільнят, певний рівень розвитку дій, що виконуються. В поточному навчальному році продовжувалась робота щодо поповнення навчально – дидактичної бази відповідними компʼютерними іграми та посібниками. Для підвищення ефективності роботи з дітьми в даному напрямку в дошкільному закладі існує проблема подальшого придбання компʼютерної техніки, для залучення під час занять більшої кількості дітей одночасно.

Педагоги ведуть постійно пошукову роботу з метою підвищення якості навчально-виховного процесу. В своїй роботі користуються новими педагогічними технологіями.

Інноваційна діяльність в дошкільному закладі є результатом творчого пошуку оригінальних, ефективних рішень різноманітних педагогічних проблем, нестандартних ідей. Так, успішно впроваджуються педагогічні технологій як: «Використання схем – моделей у лексико – граматичній роботі» (К.Крутій), «Використання схем – моделей для навчання дітей творчому розповіданню» (О.Дяченко), «Використання схем – моделей для навчання дітей описових розповідей» (Т.Ткаченко), технології логіко - математичного розвитку за методами Кюізенера та Дьєнеша, елементи методики саморозвитку М.Монтессорі.

Впровадження даних методик дає позитивний вплив на всебічний розвиток дітей, сприяє розвитку уваги, уяви, мислення.

Значна увага протягом навчального року приділялась розвитку творчих здібностей дошкільників, пізнавальної активності, допитливості, використанню нестандартних форм і методів роботи. Педагоги в своїх роботі проводили інтегровані, комплексні, сюжетні, групові заняття, екскурсії, цільові прогулянки, спостереження. Педагогічний колектив в своїй діяльності застосовує принцип розвиваючого навчання, робить педагогічний процес цікавим, творчим, пізнавальним. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог програми «Дитина» дітьми кожної вікової групи.

За підсумками визначення рівня компетентності за 2016-2017 навчальний рік по дошкільному навчальному закладу наступні показники:

Всього по дошкільному навчальному закладу було обстежено 188 дітей, із них мають:

 • Високий рівень компетентності – 56 дітей (30%);
 • Достатній рівень – 98 дітей (52%);
 • Середній рівень – 32 дитини (17%);
 • Початковий – 2 дитини (1%).

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2016 – 2017 навчального року функціонувало 4 групи дітей старшого дошкільного віку, всього 91 дитина, із яких 75 з 01 вересня 2017 року підуть до школи.

Із 75 дітей-випускників було обстежено 75 осіб, із них мають:

 • Високий рівень – 29 дітей (39%);
 • Достатній рівень – 33 дитини (44%);
 • Середній рівень – 13 дітей (17%);

Початковий (низький) рівень засвоєння знань випускників в школу відсутній.

Хочеться відмітити роботу вихователів всіх старших груп за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі старших груп на 95% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що виконують завдання на 95% випускників. Читати вміють 91% дітей.

В 2016 – 2017 навчальному році в дошкільному закладі методистом апробовувалась нова методика моніторингу якості дошкільної освіти, яка базується на кваліметричному підході до оцінки розвитку дитини. Цей підхід дає змогу кількісно оцінити якісні показники моніторингових досліджень. Суть даної методики полягає не у виявленні знань, вмінь та навичок дітей з різних розділів програми, а у визначенні показників особистісного зростання дитини, рівня її розвиненості та вихованості. Критеріями оцінювання є рівень сформованості таких компетенцій:

 • Здоровʼязбережувальна;
 • Особистісно – оцінна;
 • Родинно – побутова;
 • Соціально – комунікативна;
 • Природничо – екологічна;
 • Предметно – практична;
 • Художньо – продуктивна;
 • Ігрова;
 • Сенсорно – пізнавальна;
 • Математична;
 • Комунікативна;
 • Мовленнєва.

При підведенні підсумків моніторингу використовується електронний варіант, який передбачає введення в програму цифрових даних. Упровадження електронного варіанта кваліметричної моделі оцінювання рівня розхвитку дитини старшого дошкільного віку є безперечним досягненням у моніторингових дослідженнях у дошкільному закладі.

Апробація даної кваліметричної моделі проводилась на базі групи № 8. До діагностики було залучено семеро дітей. Із них, 4 мають високий рівень розвитку, двоє – достатній, 1 – середній. Низький (початковий) рівень) відсутній.

Практичним психологом проведено діагностику функціональної готовності дітей-випускників до навчання у школі. Обстежено 75 дітей. Мотиваційна готовність до школи сформована:

 • На високому рівні у 23 дітей (31%),
 • На середньому рівні у 40 дітей (53%),
 • На низькому рівні у 12 дітей (16%).

Психологічна готовність до навчання в школі:

 • На високому рівні у 19 дітей (25%),
 • На середньому рівні у 45 дітей (60%),
 • На низькому рівні у 11 дітей (15%).

Протягом навчального року учителем – логопедом проводилась корекційна робота з дітьми, які мають порушення мови.

Загальна кількість дітей, зарахованих до логопедичного пункту – 32 особи за діагнозами:

 • ЗНМ – 15
 • ФФНМ –16
 • ФНМ - 1

Стан виконання завдань корекційного плану задовільний.

Результати корекційного впливу:

 • Подолано дефекти мовлення у 23 дітей (72%), значно покращено – 7 дітей (22%), залишено в дошкільному закладі для продовження занять – 2 дитини (6%).

На основі нормативно – правових актів щодо впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» ч.ІІІ ст.12;
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-539 від 08.08.2013 року «Про організаційно – методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-487 від 12.10.2015 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики «Про організацію інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах міста» № 546 від 10.11.2015р.;
 • наказ по дошкільному навчальному закладу «Про відкриття інклюзивної групи» № 147 від 9 грудня 2015 року в дошкільному навчальному закладі протягом навчального року функціонувала інклюзивна група з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Група створена на базі групи молодшого дошкільного віку № 11. Групу відвідують троє дітей з особливими освітніми потребами. Навчально – виховний процес в даній групі здійснюється на основі застосування особистісно – орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально – пізнавальної діяльності таких дітей.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу розробила індивідуальні програми розвитку для дітей з особливим освітніми потребами та індивідуальні навчальні програми, які корегувались щотримісяці з врахуванням позитивних зрушень в розвитку дітей.

Основна увага педагогів інклюзивної групи зосереджена на соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. І хочеться наголосити, що це, можна сказати основне завдання, успішно вирішується. Діти цієї категорії активно включаються в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими, вчаться виявляти активність, ініціативу, робити вибір, досягати успіхів розвʼязанні проблем, приймати самостійні рішення.

Навчально-виховний процес для дітей з особливими потребами комплексно поєднаний з корекційно - розвитковою роботою, яку здійснювали практичний психолог, асистент вихователя, вихователі, інструктор фізкультури (ЛФК), музичний керівник (логоритміка) і частково учитель – логопед.

Колектив дошкільного навчального закладу та інклюзивної групи зокрема, працював над створенням умов для ефективного інклюзивного навчання:

 • Проводилась робота щодо створення відповідного освітнього та предметно - ігрового середовища в групі;
 • Забезпечувалась корекційно - розвиткова робота педагогічних працівників з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Наявність кабінетів учителя-логопеда, практичного психолога з відповідним корекційно-розвитковим обладнанням та навчально-дидактичною базою;
 • Адаптована навчальна програма та навчально – виховні плани, методи і форми навчання. Адаптовані навчальні підходи: використовуються завдання різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності. Індивідуалізацція та диференціація навчально – виховного процесу;
 • Організовано соціальну взаємодію між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, спрямовані на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

Враховуючи позитивні напрацювання в питаннях впровадження інклюзивної освіти в дошкільному навчальному закладі існують певні труднощі, а саме:

 • Удосконалення системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, які працюють в умовах інклюзивного навчання (вихователів, асистент вихователя);
 • Недостатня кількість годин в планах практичних психологів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку;
 • Велика кількість дітей на логопедичному пункті при наявності дітей з особливими потребами;
 • Відсутність фінансових можливостей в придбанні спеціальних навчально – дидактичних комплектів для занять з дітьми з особливими освітніми потребами: система Нумікон, дидактичні посібники до методик Кюізенера, Дьєнеша.

Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обовʼязковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Варіативна складова містить додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми не є обов’язковим. Варіативну частину складають освітні лінії «Компʼютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

В нашому дошкільному закладі на вирішення завдань всіх освітніх ліній варіативної частини Базового компонента організована робота гуртків: «Компʼютерними сходинками» (керівник Голубова Ж.М.), «Шахова школа» (керівник Яворська Л.С.), «Говоримо англійською» (керівник Константинова А.С.), вокальний гурток (керівник Скакодуб Л.І.), хореографічний гурток «Грація» (керівник Мировицька О.В.).

Важливим питання щодо розвитку дітей є створення розвивального предметно – ігрового середовища, яке оточує дитину і спонукає до активної діяльності в різних сферах. Лише в діяльності може повноцінно та всебічно розвиватись дитина. Предметно-ігрове середовище дошкільного закладу поповнюється і поновлюється значною мірою завдяки батькам. Вихователі, організовуючи різні види діяльності дітей (ігрову, трудову, рухливу, пізнавальну) намагаються не лише зацікавити малюка якоюсь іграшкою, предметом, обладнанням, а й надати певний обсяг інформації про нього та ознайомлюють з різними способами використання даного предмету. Робота з даному напрямку постійно триває та вдосконалюється.

Значна робота проводилась дошкільним закладом щодо організації та проведенню заходів, відповідно перспективного плану методичної роботи міського методичного кабінету з педагогічними кадрами міста:

 • В жовтні 2016 року колектив закладу брав участь у міському конкурсі годівничок «Птахи нам будуть вдячні»;
 • В березні 2017 року наші вихованці брали участь в ХХІV шашковому турнірі серед дітей старшого дошкільного віку. Кузьменко Таня (група № 5) зайняла І місце на регіональних змаганнях та ІІ місце на міському шашковому турнірі;
 • В березні 2017р. приймали участь у міській виставці педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2017», на якій був представлений посібник «Цивільний захист для дошкільнят», розроблений творчої групою дошкільного закладу. Даний посібник був відзначений та відібраний на обласну виставку «Освіта Черкащини»;
 • В травні 2017 року на базі дошкільного закладу проводилось засідання школи методиста – початківця з теми «Методичний аспект реалізації варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти», на якому було представлено досвід гурткової роботи дошкільного навчального закладу.

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.) на виконання наказу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради «Про проведення обліку дітей дошкільного віку», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах освіти м.Черкаси, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону, який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 60. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 100% дітей, яким виповнилося 5 років, дошкільні навчальні заклади відвідують.

Значна увага приділялась питанню зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Протягом 2016 – 2017 н.р. виконаний певний обсяг ремонтних робіт та проведено придбання за кошти з міського бюджета по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240, а саме:

 • Миючі засоби (пральний порошок, мило, засоби миючі, чистячі) - 11699,49 грн.;
 • Дезинфікуючі засоби (клорсепт) – 684, 43 грн.;
 • Електролампочки енергозберігаючі – 2000 грн.;
 • Кухонний інвентар для харчоблоку (тази алюмінієві, сковорода, чайники) – 2150 грн.;
 • Інвентар з безпеки життєдіяльності (протипожежний – вогнегасники, пожежний щит, пожежні рукава) – 5415 грн.;
 • Будівельні матеріали, сантехніка (фарба, клей, змішувачі) – 11 171,84 грн.;
 • Господарчий інвентар (відра, мітли, лопати, замки, папір туалетний, пакети для сміття) – 4990,47 грн.;
 • Канцтовари (бланки, папки, папір) – 2345,04 грн.;
 • Меблі – ліжка дитячі 16 шт. – 6000 грн.;
 • Мʼякий інвентар (матраци дитячі, бязь) – 7390,00 грн..

Всього на суму: 53846,27 грн.

КЕКВ 2240 – ремонтні роботи:

 • Ремонт системи водопостачання до пожежних кранів (заміна водогону) – 4500 грн.;
 • Ремонт каналізації в туалетній кімнаті та заміна сантехніки в групі № 10 – 13000 грн.;
 • Ремонт холодильника на харчоблоці – 1281 грн..

Всього на суму: 18781 грн.

Використання коштів із програми розвитку міста:

 • Капітальний ремонт вікон – 400000 грн.;
 • Капітальний ремонт групового осередка – 350000 грн..

За рахунок благодійної допомоги батьків придбано:

 • Столовий та кухонний посуд в групи № 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 на суму 10018 грн.
  • Група № 1 (чашки, тарілки) – 1725 грн.;
  • Група № 4 (чашки, тарілки) – 700 грн.;
  • Група № 6 (чашки, тарілки) – 2020 грн.;
  • Група № 7 (чайник) - 315 грн.;
  • Група № 9 (каструлі, чайник, чашки) – 1640 грн.;
  • Група № 10 (чашки, тарілки) – 1046 грн.;
  • Група № 11 (чашки, тарілки, каструлі, чайник) – 2572 грн..
 • Придбано килимове покриття в групи № 1, 2 на суму 9150 грн.
  • Група № 1 – 4350 грн.;
  • Група № 2 – 4800 грн..
 • Придбано дитячі меблі в групи № 4, 5, 6, 7, 9 на суму 14214 грн.
  • Група № 4 – дитячі столи 3 шт. – 1410 грн.;
  • Група № 5 – дитячі столи 2 шт., дитячі стільці 4 шт. – 480 грн.;
  • Група № 6 – дитячі стільці 7 шт. – 630 грн.;
  • Група № 7 – меблі у посудомийну кімнату – 6040 грн.;
  • Група № 9 – стільці дитячі 26 шт. – 4420 грн.;
  • Група № 10 – стільці дитячі 10 шт. – 674 грн..
 • Дитячі ігрові модулі в групи № 2, 3, 5, 6, 8, 9 на суму 11155 грн.
  • Група № 2 – ігровий модуль «Перукарня» - 1525 грн.;
  • Група № 3 – ігровий модуль «Кухня» - 2000 грн.;
  • Група № 3 – куточок книги – 1000 грн.;
  • Група № 5 – ігровий модуль «Магазин» - 1600 грн.;
  • Група № 6 – ігровий модуль «Перукарня» - 1200 грн.;
  • Група № 8 – ігровий модуль «Бібліотека» - 1330 грн.;
  • Група № 9 – модулі «Магазин», «Кухня» - 2500 грн..
 • Придбано постільні комплекти та меблеву тканини в групи № 6, 8, 10 на суму 6547 грн.
  • Група № 6 – постільна білизна 26 к-тів – 3069 грн.;
  • Група № 10 – постільні комплекти 24 шт. – 2656 грн.;
  • Група № 8 – меблева тканина – 822 грн..
 • Придбані іграшки в групу № 10 на суму 853 грн.

Всього на суму: 51937 грн.

За спонсорську допомогу придбано:

 • Канцтовари (журнали, папки, папір офісний, файли, скріпки, диски, ручки) – 3057,54 грн.;
 • Бланки грамот – 60.00 грн.;
 • Послуги поліграфії – 417 грн.;
 • Оформлення виставки квіткових композицій – 250 грн.;
 • Клавіатура до компʼютерів – 945 грн.;
 • Прінтер (МФУ) – 4880 грн.;
 • Ремонт та обслуговування компʼютерної техніки – 1712 грн.;
 • Методична література – 755 грн.;
 • Періодичні фахові видання – 976,40 грн.;
 • Дефектні акти на техніку – 240 грн.;
 • Матеріали для ремонтних робіт – 573,94 грн..

Всього: 14484,26 грн.

Довожу до вашого відома, що за 2016 рік отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету 2913113 грн. із яких витрачено:

 • На зарплату працівників – 1626554 грн.;
 • Оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 449200 грн.;
 • Продукти харчування 402128 грн.;
 • Медикаменти – 231 грн.;
 • На придбання по коду 2210 – 53846,27 грн.;
 • На ремонтні роботи по коду 2240 – 18781 грн.;
 • На проведення капітального ремонту вікон та групи – 750000 грн..

Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете отримати в бухгалтерії та у матеріально-відповідальних осіб дошкільного начального закладу.

Харчування та медичне обслуговування дітей.

Одним із основних питань є правильна організація харчування дітей та їх медичне обслуговування. Намагаємось враховувати всі сторони дитячого харчування – виконання норм життєво-необхідних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Шляхом надання заявок на базу, отримуємо продукти відповідно складеного перспективного меню. Старшою медичною сестрою ведеться картотека страв.

В цьому році відбулися зміни в харчуванні дітей. З 20.03.2017 року була встановлена вартість харчування:

 • Для дітей садових груп – 25,62 грн.;
 • Для дітей ясельних груп – 16,82 грн..

Завдяки цьому відбулося збільшення показника виконання норм харчування, який на сьогодні становить 75%.

В цьому році було розроблено спеціалістами та введено в дію єдине для всіх дошкільних навчальних закладів міста перспективне меню.

Аналіз антропометрії, яка проводиться 1 раз на квартал свідчить про те, що діти набирають ваги, ростуть відповідно до норм. В наявності вся необхідна документація по організації харчування дітей в дошкільному закладі, дотримання вимог якої є обов’язковим для працівників, відповідальних за харчування дітей в ДНЗ.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу постійну увагу приділяє питанням охорони дитинства, техніки безпеки, протипожежної безпеки. Розроблені та затверджені посадові інструкції для всіх категорій працівників, інструкції з охорони праці, з пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги, а також інструкції по охороні життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі. Систематично (1 раз на квартал) проводяться інструктажі з працівниками дошкільної установи з питань охорони життя і здоров’я дітей. Відповідальні за проведення інструктажів:

 • З педпрацівниками – вихователь-методист Зобенько О.О.;
 • З техперсоналом – завідуюча господарством Юсібова І.О..

Оформлена вся необхідна нормативна документація з питань охорони праці та техніки безпеки.

Протягом року педагогічні працівники використовують у своїй роботі з дітьми інтегрований курс програми "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку", який включає питання особистої безпеки, захисту життя на норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Підсумком цієї роботи був "Тиждень безпеки дитини", протягом якого проводились різні форми роботи з дошкільнятами: лялькова вистава, театралізоване дійство, фізкультурні розваги, тематичні заняття, ігри, вікторини.

З боку адміністрації систематично ведеться контроль за безпечним станом приміщення та ділянки дошкільного закладу, за виконанням працівниками ДНЗ вимог відповідних інструкцій. Двічі на рік (вересень, травень) проводиться обстеження обладнання групових приміщень, спортивного залу, спортивного та ігрових майданчиків на міцність, про що складаються відповідні акти.

В грудні 2016 року в дошкільному закладі проведена планова перевірка з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності спеціалістом департаменту освіти та гуманітарної політики. За результатами перевірки встановлено, що робота закладу в даному напрямку проводиться на належному рівні, дана позитивна оцінка роботі адміністрації та колективу в цілому.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу протягом року співпрацювали в тісній співдружності з батьківською громадськістю, піклувальною радою, громадськими організаціями.

В кінці звіту хочу висловити велику подяку батькам за активну участь в житті дошкільного закладу, спільну працю, взаєморозуміння, підтримку в організації навчально-виховного процесу та створення комфортних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.