Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Звіт керівника дошкільного навчального закладу № 60 Михайлової О.В. перед колективом, батьками, громадськістю

Шановні колеги, батьки, члени ради дошкільного закладу, гості.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів», від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом батьківським комітетом, радою закладу та громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Відповідно до пункту 3 Примірного положення завданнями звітування є:

 • Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 • Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Сьогодні я маю честь звітуватись перед вами про свою діяльність за період 2017 (травень) – 2018 року.

У своєму звіті я буду розкривати питання діяльності в таких напрямках:

 • Створення умов для реалізації завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», підвищення рівня організації навчально-виховного процесу, вжиті заходи щодо впровадження передових педагогічних технологій;
 • Організація навчально – виховного процесу у різних аспектах (фізичний розвиток дітей, охоплення дітей мікрорайону дошкільною освітою, впровадження інноваційних технологій);
 • Вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
 • Джерела фінансування дошкільного закладу, раціональне їх використання;
 • Рівень організації харчування та медичного обслуговування дітей;
 • Дотримання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;
 • Залучення педагогічної та батьківської громадськості до роботи ДНЗ, співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному навчальному закладі № 60 функціонує 11 груп - 3 групи раннього віку, 8 груп дошкільного віку, дві з яких групи з інклюзивним навчанням для дітей з особливими освітніми потребами. Дітьми дошкільний навчальний заклад укомплектований повністю. На даний час установу відвідує 272 дітей.

Дошкільний навчальний заклад працює з 7.30 до 17.30 з п’ятиденним робочим тижнем. 1 група з 10,5-годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення дошкільного закладу забезпечені меблями на 95%, ігровим обладнанням на 80%. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені належні умови, обладнані спеціальні приміщення:

 • Музична зала;
 • Спортивна зала;
 • Кабінет практичного психолога;
 • Кабінет учителя-логопеда;
 • Кабінет інформаційно-комунікаційних технологій;
 • Методичний кабінет;
 • Медичний блок;
 • Харчоблок;
 • Пральня;
 • Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • Спортивний майданчики;
 • Автомістечко.

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності дитини.

Дошкільний навчальний заклад повністю забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи методичні об’єднання, семінари, тренінги, курси підвищення кваліфікацій.

Вихованням і навчанням дітей займаються 19 вихователів (з повною вищою освітою – 12 осіб, з неповною вищою – 7 осіб). В порівнянні з минулими роками неухильно зростає освітній рівень вихователів. Збільшується кількість вихователів, що мають повну вищу педагогічну освіту. На даний час один вихователь з вищою освітою отримує другу вищу дошкільну освіту.

Все вихователі мають відповідні кваліфікаційні категорії:

 • Перша категорія – 2 особи;
 • Друга категорія – 3 особи;
 • «Спеціаліст» - 14 осіб, із них 2 вихователя мають педагогічне звання «вихователь - методист».

В дошкільному закладі функціонує логопедичний пункт. З дітьми працює кваліфікований учитель - логопед, який має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель».

Збереженням та корекцією психічного здоров’я дітей займається практичний психолог Косаренко О.В, яка має вищу спеціальну освіту та кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Розвиткові музичних та творчих здібностей дітей сприяють музичні керівники Мировицька О.В., Скакодуб Л.І., які працюють творчо, виявляють та розвивають задатки, інтереси кожної дитини.

Фізичним розвитком дітей займається інструктор фізвиховання молодий спеціаліст Токар І.О., що має вищу спеціальну освіту.

З 2016 – 2017 навчального року до штатного розпису дошкільного закладу введено посаду асистента вихователя інклюзивної групи. На даній посаді працюють Осейко Юлія Вікторівна (група № 9) і Черненко Валентина Вікторівна (група № 11), які мають вищу педагогічну освіту.

Керівництво навчально-виховним процесом здійснює вихователь - методист Зобенько О.О., яка має вищу спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший вихователь».

Адміністрація закладу створює працівникам оптимальні умови для плідної роботи. В цілому робота колективу дошкільного навчального закладу відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію. Педагогічний процес відбувається згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Дитина».

Головним орієнтиром для освіти в цілому та нашого педагогічного колективу зокрема, в навчальному році став новий Закон України «Про освіту», прийнятий Верховною радою України 5 вересня 2017 року.

Колектив дошкільного навчального закладу працює в напрямку задоволення запитів сучасної освіти, що вимагає освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова про психолого-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними виданнями. Створення колективом такої системи методичної роботи позначається на рівні знань, умінь, навичок дітей, на розвитку їх творчих здібностей.

В 2017 – 2018 навчальному році колектив дошкільного закладу працював над питаннями:

 • Спрямувати роботу педагогічного колективу на вироблення у дошкільників цілісної системи уявлень і елементарних понять про загальнолюдські й національні морально – духовні цінності, а також формуванню змалку національної самосвідомості, патріотичних почуттів.
 • Продовжувати роботу щодо підвищення ефективності реалізації завдань освітньої лінії «Мовлення дитини». Вдосконалити педагогічну діяльність з формування фонетичної компетенції дошкільників, а також сприяти підготовці дітей до успішного оволодіння елементами грамоти.
 • Спрямувати роботу педагогічного колективу на створення ефективних педагогічних умов для розвитку творчих здібностей дошкільників засобами образотворчої діяльності, зокрема ліплення та художньої праці; стимулювати творчу активність дошкільнят.

На виконання цих завдань протягом року були проведено: було проведено 4 педради, 9 відкритих переглядів занять з різних розділів програми, 5 майстер-класів для вихователів, 4 семінарів – практикумів, 12 консультацій для вихователів та батьків вихованців, 6 засідань творчої групи, огляди – конкурси «На кращий національний куточок групи», «На кращий осередок ручної праці».

В поточному навчальному році продовжувалась цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти. На сьогодні в закладі в наявності: 3 персональних компʼютера, 2 принтера, 1 сканер, 3 ноутбуки. В поточному навчальному році оновлено сайт дошкільного закладу. На даний час триває робота щодо створення сучасного дизайну сайту.

Традиційно інформаційно – компʼютерні технології використовується в управлінській діяльності дошкільного закладу:

 • Ведення ділової документації;
 • Використання електронної пошти;
 • Використання Інтернет;
 • Проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;
 • Атестації педагогічних кадрів.

В методичній роботі:

 • Мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, засідань творчої групи, методичного об’єднання);
 • Робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет – ресурсів з питань дошкільної освіти;
 • Створення та використання мультимедійних презентацій в освітній діяльності.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально – виховному процесі:

 • У діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу;
 • В роботі вчителя – логопеда під час проведення психодіагностичної, просвітницької, корекційно – відновлювальної, розвивальної та організаційно – методичної роботи;
 • В роботі вихователів під час освітньої діяльності (на заняттях, розвагах).

Протягом навчального року продовжувалась робота щодо впровадження варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, а саме освітньої лінії «Комп’ютерна грамота». Функціонувала кімната комп’ютерно – розвиваючих ігор, в якій займались діти старшого дошкільного віку (групи № 6, 8, 10). Під час занять дошкільнята не лише використовують розвиваючі ігри, але і здобувають вміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, в результаті чого розвивається мислення, творча уява дошкільнят, певний рівень розвитку дій, що виконуються.

В поточному навчальному році продовжувалась робота щодо поповнення навчально – дидактичної бази відповідними компʼютерними іграми та посібниками. Творчою групою педагогів розроблені конспекти занять та мультимедійні презентації для ознайомлення дітей з персональним компʼютером. Але існує проблема щодо підвищення ефективності даної роботи, яка полягає в наявності малої кількості компʼютерної техніки в закладі (3 ноутбуки), що не дає можливості залучення більшої кількості дітей одночасно на занятті.

Педагоги дошкільного закладу постійно дбають про підвищення якості навчально-виховного процесу. Так, педагогічний колектив продовжує успішно впроваджувати педагогічні технологій як:

 • «Використання схем – моделей у лексико – граматичній роботі» (К.Крутій);
 • «Використання схем – моделей для навчання дітей творчому розповіданню» (О.Дяченко);
 • «Використання схем – моделей для навчання дітей описових розповідей» (Т.Ткаченко);
 • Технології логіко - математичного розвитку за методами Кюізенера та Дьєнеша;
 • Елементи методики саморозвитку М.Монтессорі.

В 2017-2018 навчальному році вихователі закладу вивчали для подальшого впровадження в освітній процес наступних методик і технологій:

 • «Формування інформаційно – ігрової творчості на основі використання коректурних таблиць» Н.Гавриш;
 • «Використання мнемотехнічних прийомів у роботі з дошкільниками»;
 • Методика соціального та психологічного розвитку дитини «Лялька як персона».

Впровадження методик розвиваючого навчання дає позитивний вплив на всебічний розвиток дітей, сприяє розвитку уваги, уяви, мислення. У дітей не лише формуються вміння, знання і навички. Дошкільнята вчаться застосовувати отриманні знання в повсякденному житті. Все це сприяло успішному засвоєнню вимог програми «Дитина» дітьми кожної вікової групи.

За підсумками визначення рівня компетентності за 2017-2018 навчальний рік по дошкільному навчальному закладу наступні показники:

Всього по дошкільному навчальному закладу було обстежено 191 дитина, із них мають:

 • Високий рівень компетентності – 48 дітей (25%);
 • Достатній рівень – 87 дітей (46%);
 • Середній рівень – 48 дітей (25%);
 • Початковий – 8 дітей (4%).

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку», в дошкільному навчальному закладі протягом 2017 – 2018 навчального року функціонувало 3 групи дітей старшого дошкільного віку, які відвідувало 81 дитина 6-го року життя, із яких 65 з 01 вересня 2018 року підуть до школи.

Із 65 дітей-випускників було обстежено 65 осіб, із них мають:

 • Високий рівень – 27 дітей (42%);
 • Достатній рівень – 24 дитини (37%);
 • Середній рівень – 14 дітей (21%);

Початковий (низький) рівень засвоєння знань випускників в школу відсутній.

Хочеться відмітити роботу вихователів всіх старших груп за сумлінне відношення по підготовці дітей до школи. Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали гарну підготовленість їх до школи. Майбутні школярі старших груп на 92% засвоїли програму. Перевірка вміння робити звуковий аналіз показала, що виконують завдання на 93% випускників. Читати вміють 92% дітей.

Практичним психологом проведено діагностику функціональної готовності дітей-випускників до навчання у школі. Обстежено 65 дітей. Мотиваційна готовність до школи сформована:

 • На високому рівні у 29 дітей (45%);
 • На достатньому рівні у 24 дітей (37%);
 • На середньому рівні у 12 дітей (18%).

Психологічна готовність до навчання в школі:

 • На високому рівні у 35 дітей (54%);
 • На достатньому рівні у 18 дітей (28%);
 • На середньому у 12 дітей (18%).

Протягом навчального року учителем – логопедом проводилась корекційна робота з дітьми, які мають порушення мови.

Загальна кількість дітей, зарахованих до логопедичного пункту – 35 осіб за діагнозами:

 • ЗНМ – 18;
 • ФФНМ –17;

Стан виконання завдань корекційного плану задовільний.

Результати корекційного впливу:

Протягом року дві дитини вибуло з дошкільного закладу. Виписано з виправленим мовленням 24 дитини (73%), виписано з покращенням мовлення – 9 дітей (27%).

На основі нормативно – правових актів щодо впровадження інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» ч.ІІІ ст..12;
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-539 від 08.08.2013 року «Про організаційно – методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.02.2015р. № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-487 від 12.10.2015 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»;
 • Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики «Про організацію інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах міста» № 546 від 10.11.2015р.;
 • Наказ по дошкільному навчальному закладу «Про відкриття інклюзивної групи» № 147 від 9 грудня 2015 року.

В дошкільному навчальному закладі протягом навчального року функціонували дві інклюзивні групи з метою забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами. Групи створена на базі групи молодшого дошкільного віку № 9 та середньої групи (№ 11). Групи відвідують шестеро дітей з особливими освітніми потребами. Навчально – виховний процес в даних групах здійснюється на основі застосування особистісно – орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально – пізнавальної діяльності таких дітей.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, групою фахівців дошкільного навчального закладу розробляються індивідуальні програми розвитку для дітей з особливим освітніми потребами та індивідуальні навчальні програми, які корегувались протягом навчального року з врахуванням позитивних зрушень в розвитку дітей.

Основна увага педагогів інклюзивних груп зосереджена на соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. І хочеться наголосити, що це, можна сказати основне завдання, успішно вирішується. Діти цієї категорії активно включаються в освітній процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми поведінки, спілкування, взаємодії з однолітками та дорослими, вчаться виявляти активність, ініціативу, робити вибір, досягати успіхів розвʼязанні проблем, приймати самостійні рішення.

Навчально-виховний процес для дітей з особливими потребами комплексно поєднаний з корекційно-розвитковою роботою, яку здійснювали практичний психолог, асистенти вихователя, вихователі, і частково учитель – логопед.

Колектив дошкільного навчального закладу та інклюзивних груп зокрема, працював над створенням умов для ефективного інклюзивного навчання:

 • Проводилась робота щодо створення відповідного освітнього та предметно - ігрового середовища в групах;
 • Забезпечувалась корекційно - розвиткова робота педагогічних працівників з дітьми з особливими освітніми потребами;
 • Наявність кабінетів учителя-логопеда, практичного психолога з відповідним корекційно-розвитковим обладнанням та навчально-дидактичною базою;
 • Адаптована навчальна програма та навчально – виховні плани, методи і форми навчання. Адаптовані навчальні підходи: використовуються завдання різного рівня складності, збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності. Індивідуалізація та диференціація навчально – виховного процесу;
 • Організовано соціальну взаємодію між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, спрямовані на гармонізацію дитячих взаємовідносин.

В лютому 2018 року в дошкільному закладі відкрита нова група після капітального ремонту. В дане приміщення переведені діти інклюзивної групи (група № 11). На відкритті групи були присутні дружина президента України Марина Порошенко та голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко.

Базовим компонентом дошкільної освіти передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Інваріантна складова є обовʼязковою для реалізації в умовах різних форм здобуття дошкільної освіти. Варіативна складова містить додатковий зміст освітніх послуг, засвоєння якого всіма дітьми не є обов’язковим. Варіативну частину складають освітні лінії «Компʼютерна грамота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи».

В нашому дошкільному закладі на вирішення завдань всіх освітніх ліній варіативної частини Базового компонента організована робота гуртків: «Компʼютерними сходинками» (керівник Голубова Ж.М.), «Шахова школа» (керівник Яворська Л.С.), «Говоримо англійською» (керівник Константинова А.С.), вокальний гурток (керівник Скакодуб Л.І.), хореографічний гурток «Грація» (керівник Мировицька О.В.).

Протягом року педагогічний колектив дошкільного закладу систематично бере участь в різноманітних міських виставках:

 • До Дня незалежності (серпень 2017р.) квіткова композиція була відзначена дипломом міського голови;
 • Виставка квітів до До Дня міста (вересень 2017р.);
 • «Птахи нам будуть вдячні» (жовтень 2017р.);
 • Виставка – ярмарок новорічних іграшок.

Значна робота проводилась дошкільним закладом щодо організації та проведенню заходів, відповідно перспективного плану методичної роботи міського методичного кабінету з педагогічними кадрами міста:

 • В березні 2018 року наші вихованці брали участь в ХХV шашковому турнірі серед дітей старшого дошкільного віку.
 • В березні 2018р. брали участь у міській виставці педагогічних технологій «Зернини досвіду - 2018», на якій був представлений посібник музичного керівника Мировицької О.В. з авторськими сценаріями народно-обрядових свят та посібник «Шануймо захисників Вітчизни», розроблений творчої групою дошкільного закладу. Даний посібник був відзначений та відібраний на обласну виставку «Освіта Черкащини».
 • В березні 2018 року на базі дошкільного закладу проводився методичний практикум для вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів «Особливі діти. Вимоги сучасності»

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 1/9 – 263 від 07.05.2007 р.) на виконання наказу департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради «Про проведення обліку дітей дошкільного віку», з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в дошкільних закладах освіти м.Черкаси, створення належних умов для здобуття громадянами дошкільної освіти у нашому дошкільному закладі, створена робоча група для організації обліку дітей від народження до шести років, які проживають на території мікрорайону, який обслуговує дошкільний навчальний заклад № 60. Таким чином, педагогічним колективом закладу було складено банк даних дітей, які не відвідують дошкільні заклади, та проведено моніторинг результативності охоплення дошкільної освітою дітей цієї категорії . Виявилося, що майже 100% дітей, яким виповнилося 5 років, дошкільні навчальні заклади відвідують.

Важливим питанням щодо розвитку дітей є створення розвивального предметно – ігрового середовища, яке оточує дитину і спонукає до активної діяльності в різних сферах. Предметно-ігрове середовище дошкільного закладу поповнюється і поновлюється значною мірою завдяки батькам.

Значна увага приділялась питанню зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази дошкільного закладу. Протягом 2017 – 2018 н.р. виконаний певний обсяг ремонтних робіт та проведено придбання за кошти з міського бюджету по КЕКВ 2210 та КЕКВ 2240, а саме:

КЕКВ 2210:

 • Двері металеві протипожежні – 5730 грн.;
 • Шпалери, клей для ремонту коридору (біля групи № 11) – 1498 грн.;
 • Миючі засоби - 9201,97 грн.;
 • Бланки «Меню» - 194,88 грн.;
 • Папір для друку – 1388,60 грн.;
 • Фарба, клей – 1362,40 грн.;
 • Тюль для музичної зали – 5753,50 грн.;
 • Тюль для інклюзивної (нової) групи – 10060 грн.;
 • Килим для музичної зали – 4560 грн.;
 • Килими для нової групи – 7200 грн.;
 • Мішки для сміття – 3900 грн.;
 • Папір туалетний – 1749 грн.;
 • Вимикачі щитки освітлення – 828,30 грн.;
 • Халати – 3500 грн.;
 • Іграшки – 5053 грн.;
 • Меблі для інклюзивної групи (ліжка, столи, стільці, шафи, ігрові модулі) – 90860 грн.;
 • Мʼякий інвентар (матраци, покривала, рушники, постільні комплекти) – 13687 грн..

Всього на суму: 166526,65 грн.

КЕКВ 2240 – ремонтні роботи:

 • Поточний ремонт системи опалення в теплопункті – 18000 грн.;
 • Повірка манометрів з заміною кранів шарових – 2784 грн.;
 • Технічне обслуговування вогнегасників – 937 грн.;
 • Повірка вагів – 526,34.

Всього на суму: 22247,34 грн.

Використання коштів із бюджету Програми розвитку міста:

 • Капітальний ремонт вікон (162 м²) – 490000 грн.;
 • Ремонт покрівлі (290 м²) – 100000 грн.;
 • Капітальний ремонт музичної зали – 171000 грн..

Всього на суму: 761000 грн.

Благодійна допомога батьків у вигляді матеріальних цінностей.

Придбано:

 • Кухонний та столовий посуд в групи № 1, 2, 5 на суму 2940 грн.

  • Група № 1 (кухонний посуд) – 1123 грн.;
  • Група № 2 (столовий посуд – чашки, тарілки) – 1138,58 грн.;
  • Група № 5 (тарілки) – 679 грн..
 • Придбано килимове покриття в групи № 8, 9 на суму 7960 грн.:

  • Група № 8 – 3240 грн.;
  • Група № 9 – 4720 грн..
 • Дитячі ігрові модулі в групи № 1, 2, 3, 5, 6 на суму 11078 грн.:

  • Група № 1 – модуль «Магазин» - 2110 група;
  • Група № 2 – «Магазин» - 1640 грн.;
  • Група № 3 – модуль для ігор з піском та водою – 648 грн.;
  • Група № 5 – «Кухня» - 3500 грн.;
  • Група № 6 – модулі «Майстерня», «Літературний осередок» - 3180 грн..
 • Стенд для батьківського куточка в групі № 1 на суму 809 грн.
 • Проведений ремонт:

  • спальні в групі № 2 на суму 2253 грн.
  • роздягалка (стеля) в групі № 8 – 250 грн.
 • Заміна шпалер в санвузлах груп № 3, 6, 10 на суму 4156,30 грн.

  • Група № 3 (шпалери, клей) – 1546,50 грн.
  • Група № 6 (шпалери, клей) – 1667 грн.
  • Група № 10 (шпалери, клей) – 942,80 грн.
 • Придбано меблі в групи № 3, 8, 10 на суму 5210 грн.:

  • Група № 3 – лава – 300 грн.
  • Група № 3 – підставка в куточок природи – 1700 грн.
  • Група № 8 – стільці дитячі – 2210 грн.
  • Група № 10 – полиця для квітів – 1000 грн.
 • Придбано лінолеум:

  • для спальні в групу № 7 на суму 6785 грн.
  • для роздягалки групи № 8 – 2100 грн.
 • Іграшки в групи № 1, 5, 6, 8, 11 на суму 5487 грн.

  • Група № 1 – 723,81 грн.
  • Група № 6 – 2145 грн.
  • Група № 5 – 1587 грн.
  • Група № 8 – 561,11 грн.
  • Група № 11 – 470 грн.
 • Придбано рушники дитячі, тканину для постільних комплектів в групи № 4, 5, 8:

  • Група № 4 – рушники 28 шт. – 524 грн.
  • Група № 4 – тканина постільна – 3220,37 грн.
  • Група № 5 – рушники 10 шт. – 189 грн.
 • Придбані магнітні дошки, мольберти в групи № 4, 11 на суму 1645 грн.

  • Група № 4 – мольберт – 545 грн.
  • Група № 11 – дошка магнітна – 1100 грн.
 • Замінені міжкімнатні двері в групі № 10 на суму 2952 грн.
 • Придбано карнизи в групу № 11 на суму 2510 грн.

Всього на суму: 57935 грн.

За спонсорську допомогу придбано:

 • Канцтовари (журнали, папки, папір офісний, файли, скріпки, диски, ручки, бланки грамот, подяк) – 2394,66 грн.;
 • Послуги поліграфії – 866 грн.;
 • Обслуговування компʼютерної техніки (заправка картриджів та придбання чорнила) – 1038,50 грн.;
 • Методична література – 753 грн.;
 • Посібники (піктограми для інклюзивних груп) – 240 грн.;
 • Періодичні фахові видання – 2034,50 грн.;
 • Стенд державної символіки – 546,00 грн.;
 • Книги та журнали облікової документації – 420,00 грн.;
 • Створення сайту дошкільного закладу – 900 грн.;
 • Компʼютер (системний блок) – 11185,00 грн..

Всього: 20377,66 грн.

Довожу до вашого відома, що за 2017 рік отримано фінансування по загальному фонду із міського бюджету 5009678 грн. із яких витрачено:

 • На зарплату працівників – 3005705 грн.;
 • Оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 882900 грн.;
 • Продукти харчування 382513 грн.;
 • Медикаменти – 354 грн.;
 • На придбання по коду 2210 – 166526,65 грн.;
 • На ремонтні роботи по коду 2240 – 22247,34 грн.;
 • На капітальні ремонти по програмі розвитку міста - 761000 грн..

Інформацію про усі фінансово-господарські розрахунки ви можете отримати в бухгалтерії та у матеріально-відповідальних осіб дошкільного начального закладу.

Харчування та медичне обслуговування дітей.

Одним із основних питань є правильна організація харчування дітей та їх медичне обслуговування. Намагаємось враховувати всі сторони дитячого харчування – виконання норм життєво-необхідних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни. Шляхом надання заявок на базу, отримуємо продукти відповідно складеного перспективного меню. Старшою медичною сестрою ведеться картотека страв.

Змін у вартості харчування протягом року не було. Показники виконання норм харчування у порівнянні з минулим роком зменшилося і становить 53% у звʼязку з недостатністю фінансування.

Протягом року використовувалось єдине для всіх дошкільних навчальних закладів міста перспективне меню.

Аналіз антропометрії, яка проводиться 1 раз на квартал свідчить про те, що діти набирають ваги, ростуть відповідно до норм. В наявності вся необхідна документація по організації харчування дітей в дошкільному закладі, дотримання вимог якої є обов’язковим для працівників, відповідальних за харчування дітей в ДНЗ.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу постійну увагу приділяє питанням охорони дитинства, техніки безпеки, протипожежної безпеки. В наявності посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників, інструкції з охорони праці, з пожежної безпеки, з надання першої медичної допомоги, а також інструкції по охороні життя і здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі. Систематично (1 раз на квартал) проводяться інструктажі з працівниками дошкільної установи з питань охорони життя і здоров’я дітей. Відповідальні за проведення інструктажів:

 • З педпрацівниками – вихователь-методист Зобенько О.О.;
 • З техперсоналом – завідуюча господарством Юсібова І.О.

Оформлена вся необхідна нормативна документація з питань охорони праці та техніки безпеки.

Протягом року педагогічні працівники використовують у своїй роботі з дітьми інтегрований курс програми "Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку", який включає питання особистої безпеки, захисту життя на норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Підсумком цієї роботи був "Тиждень безпеки дитини", протягом якого проводились різні форми роботи з дошкільнятами: лялькова вистава, театралізоване дійство, фізкультурні розваги, тематичні заняття, ігри, вікторини.

З боку адміністрації систематично ведеться контроль за безпечним станом приміщення та ділянки дошкільного закладу, за виконанням працівниками ДНЗ вимог відповідних інструкцій. Двічі на рік (вересень, травень) проводиться обстеження обладнання групових приміщень, спортивного залу, спортивного та ігрових майданчиків на міцність, про що складаються відповідні акти.

В травні 2018 року в дошкільному закладі проведена планова перевірка з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності спеціалістом департаменту освіти та гуманітарної політики. За результатами перевірки встановлено, що робота закладу в даному напрямку проводиться на належному рівні, дана позитивна оцінка роботі адміністрації та колективу в цілому.

Адміністрація та колектив дошкільного закладу протягом року співпрацювали в тісній співдружності з батьківською громадськістю, піклувальною радою, громадськими організаціями.

В кінці звіту хочу висловити велику подяку батькам за активну участь в житті дошкільного закладу, спільну працю, взаєморозуміння, підтримку в організації навчально-виховного процесу та створення комфортних умов для перебування дітей в ДНЗ.