Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) комбінованого типу № 60 «Ялинка - Веселинка» Черкаської міської ради.

For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus www.abonuscode.co.uk Claim your bonus and start betting at bet365 now.
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по дошкільному навчальному закладу №60 «Ялинка-веселинка».
Показники КЕКВ Профінансовано та використано за 9-ть місяців Профінансовано та використано за жовтень Профінансовано та використано за 10-ть місяців
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X      
У тому числі:
Поточні видатки
2000 3,419,848.00 345,046.80 3,764,894.80
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2,471,954.56 277,792.71 2,749,747.27
Оплата праці 2110 2,471,954.56 277,792.71 2,749,747.27
Заробітна плата 2111 2,030,768.12 227,915.03 2,258,683.15
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     0.00
Нарахування на оплату праці 2120 441,186.44 49,877.68 491,064.12
Використання товарів і послуг 2200 947,893.44 67,254.09 1,015,147.53
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 121,499.38 9,201.97 130,701.35
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220     0.00
Продукти харчування 2230 299,591.85 42,635.86 342,227.71
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8,318.21 3,392.99 11,711.20
Видатки на відрядження 2250     0.00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 518,484.00 12,023.27 530,507.27
Оплата теплопостачання 2271 403,291.24   403,291.24
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 24,505.80 3,210.52 27,716.32
Оплата електроенергії 2273 90,686.96 8,812.75 99,499.71
Оплата природного газу 2274     0.00
Оплата інших енергоносіїв 2275     0.00
Оплата енергосервісу 2276     0.00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0.00 0.00 0.00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0.00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0.00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410     0.00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420     0.00
Поточні трансферти 2600     0.00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0.00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0.00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0.00
Соціальне забезпечення 2700     0.00
Виплата пенсій і допомоги 2710     0.00
Стипендії 2720     0.00
Інші виплати населенню 2730     0.00
Інші поточні видатки 2800     0.00
Фінансовий звіт про використання коштів, отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по дошкільному навчальному закладу №60 «Ялинка-веселинка»
Показники КЕКВ Профінансовано та використано за 9-ть місяців Профінансовано та використано за жовтень Профінансовано та використано за 10-ть місяців
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X      
У тому числі: Поточні видатки 2000 411,136.08 44,088.74 455,224.82
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0.00 0.00 0.00
Оплата праці 2110 0.00 0.00 0.00
Заробітна плата 2111     0.00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112     0.00
Нарахування на оплату праці 2120     0.00
Використання товарів і послуг 2200 411,136.08 44,088.74 455,224.82
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 390.00   390.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220     0.00
Продукти харчування 2230 410,746.08 44,088.74 454,834.82
Оплата послуг (крім комунальних) 2240     0.00
Видатки на відрядження 2250     0.00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260     0.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0.00 0.00 0.00
Оплата теплопостачання 2271     0.00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272     0.00
Оплата електроенергії 2273     0.00
Оплата природного газу 2274     0.00
Оплата інших енергоносіїв 2275     0.00
Оплата енергосервісу 2276     0.00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0.00 0.00 0.00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281     0.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282     0.00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400     0.00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410     0.00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420     0.00
Поточні трансферти 2600     0.00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610     0.00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620     0.00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630     0.00
Соціальне забезпечення 2700     0.00
Виплата пенсій і допомоги 2710     0.00
Стипендії 2720     0.00
Інші виплати населенню 2730     0.00
Інші поточні видатки 2800     0.00
Капітальні видатки 3000 0.00 0.00 0.00
Придбання основного капіталу 3100 0.00 0.00 0.00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0.00
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 року по дошкільному навчальному закладу №60 «Ялинка-веселинка»
  Надійшло грн. Використано
Сума грн. Предмет закупівлі Постачальник
Залишок на 01.01.2017р. 258.12      
Надійшло за січень-жовтень 2017 року        
Залишок на 01.11.2017р. 258.12      
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійної допомоги в натуральній формі 2017 року дошкільному навчальному закладу №60 «Ялинка-веселинка»
  Надійшло грн.  
Назва товару, послуги Кількість предметів, послуг Сума допомоги
Надійшло за січень-жовтень 2017 року   Меблі різні   21200.00
  Посуд   3530.00
  Інвентар м'який   12430.40
  Іграшки   5642.60
    Мольберт   270.00
  43073.00      
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2017 рік дошкільному навчальному закладу №60 «Ялинка-веселинка»
Показники КЕКВ Профінансовано та використано за 9-ть місяців Профінансовано та використано за жовтень Профінансовано та використано за 10-ть місяців
1 2
Капітальні видатки 3000 375,743.00 58,374.60 434,117.60
Придбання основного капіталу 3100 375,743.00 58,374.60 434,117.60
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110     0.00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0.00 0.00 0.00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121     0.00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122     0.00
Капітальний ремонт 3130 375,743.00 58,374.60 434,117.60
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131     0.00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 375743.00 58374.60 434,117.60
Реконструкція та реставрація 3140 0.00 0.00 0.00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141     0.00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142     0.00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143     0.00

Фінансовий звіт 2017: завантажити.